Регистрирај се и биди активен учесник во офталмолошката работилница во склоп на студентскиот конгрес на Општа медицина.

Во оваа работилница ќе бидат опфатени зафати кои ќе се изведуваат на модели од животинско потекло:

  • Апликација на анти VEGF
  • Шиење на тенка кожа

Организатор: Проф. Др. Страхил Газепов – Офталмологија, Клиничка Болница – Штип

Email: strahil.gazepov@ugd.edu.mk

Специјализанти

Билјана Ѓоргиева

Драгана Величковска